Gebruiksvoorwaarden
De aangekochte en gedownloade muziekwerken van deze site mogen worden afgedrukt voor het persoonlijk gebruik of voor het gebruik door je ensemble of muziekgroep. Onder geen enkel beding mag deze muziek of electronisch bestand van de muziekwerken op welke drager ook worden voortverkocht, verhuurd of gekopieerd zonder toelating van de uitgever. Elk aangekocht en gedownload exemplaar is voorzien van een verborgen code die de oorspronkelijke koper identificeert. Misbruik van de beschermde werken zal correctioneel worden vervolgd met alle middelen die de wet ons toelaat. Enkel op deze manier is het mogelijk om kwalitatieve muziek te kunnen blijven aanbieden.

De muziekvoorbeelden die u kunt raadplegen bij elke titel, mogen vrij worden gedownload en afgedrukt.

Indien u licenties wenst voor meerdere gebruikers, kunt u hiervoor klarinetmuziek.com contacteren.

De inhoud van de artikels die opgenomen werden in deze website, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de auteur. Klarinetmuziek.com is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie of schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie vervat in de artikels.

Natuurlijk zijn we sterk ge´nteresseerd in uw opinie over de site en zijn gebruiksgemak. Aarzel niet om ons te contacteren met vragen, commentaar, suggesties of klachten. We kijken uit naar uw reacties!